Pakalpojuma noteikumi

Izmantojot Ordoline tīmekļa vietni, jūs ievērojat tālāk norādītos noteikumus.

Lūdzu, pārskatiet tālāk norādītos noteikumus un nosacījumus par vietnes lietošanu. Piekļūstot, izmantojot vai lejupielādējot jebkādu informāciju un/vai materiālus no tīmekļa vietnes, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus (“Pakalpojuma noteikumi”) un ievērot tos. Ja nepiekrītat šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot šo vietni. Šajā tīmekļa vietnē var būt citi īpašumtiesību paziņojumi un informācija par autortiesībām, kuru noteikumi ir jāievēro un jāievēro.

Termini “jūs”, “jūsu” un “jūsu” attiecas uz jums, vietnes apmeklētāju vai lietotāju. Termini “Ordoline”, “mēs”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz Ordoline.

Medicīniskā atruna

Visa informācija, kas atrodama šajā tīmekļa vietnē, tostarp informācija par ortodontijas, zobārstniecības, medicīnisko un veselības stāvokli, kā arī produktiem un ārstēšanu, ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Šī informācija nav jāuzskata par pilnīgu, un tā nav paredzēta, lai to izmantotu pacienta vizītes, ortodonta, zobārsta vai cita medicīnas speciālista konsultācijas vietā, vai jebkuras informācijas vietā, kas ietverta uz produkta iepakojuma vai etiķetēm. Informācija, kas iegūta, izmantojot vietni, nav pilnīga un neaptver visas ortodontiskās vai zobārstniecības procedūras vai ārstēšanas procesu kopumā.
Informācija šajā vietnē un jebkura saite uz citām vietnēm ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nav paredzēta, lai sniegtu medicīnisku padomu par konkrētu jūsu veselības stāvokli. Šī vietne nerada ārsta/pacienta attiecības.

1. Vietnes satura izmantošana

Saskaņā ar šiem pakalpojuma sniegšanas noteikumiem mēs piešķiram jums ierobežotu, personisku, atsaucamu, neekskluzīvu, nenododamu licenci izmantot vietni personīgai lietošanai, nevis tālākpārdošanai vai tālākai izplatīšanai. Jūs piekrītat nepavairot, nedublēt, nekopēt, nepārdot tālāk vai neizmantot komerciālos nolūkos šīs tīmekļa vietnes informāciju. Jūs piekrītat to nekopēt vai nepārpublicēt nevienā cītā savienotā datora tīklā, neapraidīt plašsaziņas līdzekļos, kā arī neizmantot, nemodificēt, neizplatīt vai neveidot atvasinātus darbus no jebkura mūsu tīmekļa vietnē atrodamā materiāla jebkādiem publiskiem vai komerciāliem nolūkiem. Jums nav atļauts nekādā veidā modificēt materiālus no šīs vietnes.
Izņemot iepriekš skaidri norādītos gadījumus, nekas šajā tīmekļa vietnē netiks interpretēts kā tāds, kas netieši vai citādi piešķirtu licences vai tiesības saskaņā ar autortiesībām, patentiem, preču zīmēm vai citām Ordoline vai jebkuras trešās puses intelektuālā īpašuma tiesībām.

2. Lietotāja uzvedība

Jūs piekrītat neizmantot vietni, lai:

  • publicētu vai pārsūtītu jebkādu materiālu, kas nav saistīts ar vietnes tēmu;
  • pārkāptu vai lūgtu pārkāpt jebkuru piemērojamo vietējo, valsts vai starptautisko likumu vai noteikumu;
  • pārkāptu jebkuras trešās puses tiesības, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesības, līgumtiesības un privātuma vai publicitātes tiesības;
  • traucētu tīmekļa vietnes, datoru serveru darbību, kas pieejamas, izmantojot vietni;
  • apzināti bez atļaujas meklētu informāciju par citiem lietotājiem piederošu failu vai citu datu vai paroļu kopijas, iegūtu to kopijas vai tās modificētu; ievāktu lietotājvārdus, e-pasta adreses vai citu personisku informāciju jebkādiem nolūkiem;
  • uzdotos par kādu personu vai nepatiesi norādītu vai citādi maldinoši sniegtu informāciju par savu saistību ar kādu personu vai uzņēmumu;
  • apmelotu, ļaunprātīgi izmantotu, vajātu, draudētu vai citādi pārkāptu citu personu likumīgās tiesības (piemēram, tiesības uz privātumu un publicitāti); lietotu rasistiski, etniski vai citādi aizskarošu valodu; vai apspriestu vai mudinātu uz nelikumīgām darbībām; vai izmantotu necenzētu/neķītru valodu vai lūgtu publicēt seksuāla rakstura attēlus (faktiskus vai imitētus);
  • reklamētu informāciju, par kuru jūs zināt, ka tā ir nepatiesa vai maldinoša vai kas veicina nelikumīgas darbības, pirātismu vai uzvedību, kas ir aizskaroša, draudoša, neķītra vai apmelojoša;
  • iesaistītos vai veicinātu nevēlamu masveida pasta sūtījumu vai surogātpasta sūtīšanu.

Ja jūs izmantojat vietni, lai veiktu kādu no iepriekš minētajām darbībām, Ordoline pēc saviem ieskatiem var pārtraukt jūsu iespēju izmantot vietni un saukt jūs pie atbildības likumā atļautajā apmērā.

3. Tīmekļa vietnes pārveidošana un darbības pārtraukšana

Ordoline patur tiesības jebkurā laikā un laiku pa laikam mainīt vai pārtraukt, uz laiku vai pastāvīgi, tīmekļa vietni (vai jebkuru tās daļu) ar vai bez brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka Ordoline nav atbildīgs jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādām vietnes izmaiņām, apturēšanu vai darbības pārtraukšanu. Mēs varam arī jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt uzlabojumus un/vai izmaiņas šajā tīmekļa vietnē aprakstītajos produktos, pakalpojumos un/vai programmās.

4. Citas vietnes un resursi

Trešās puses, kas izmanto vietni, var nodrošināt saites vai piekļuvi citām vietnēm un resursiem. Tā kā Ordoline nekontrolē šādas vietnes un resursus, jūs atzīstat un piekrītat, ka Ordoline nav atbildīgs par šādu vietņu vai resursu pieejamību, kā arī neatbalsta un nav atbildīgs vai atbildīgs par jebkādu saturu, reklāmu, produktiem vai citiem materiāliem vietnē. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka Ordoline nav tieši vai netieši atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies vai, iespējams, var rasties saistībā ar šāda satura, preču vai vietņu izmantošanu, kas pieejami, izmantojot jebkuru šādu vietni vai resursu.